actueel

9 april 2018

Geldt voor ambtenaren zorgplicht-light?Werknemers van een bestuursorgaan, ambtenaren van bijvoorbeeld de gemeente, zijn uiteraard ook gewone werknemers. Toch is het normale arbeidsrecht niet van toepassing op hen. Voor ambtenaren geldt het ambtenarenrecht. Hoe zit dat met de zorgplicht van een werkgever in het ambtenarenrecht, kent het ambtenarenrecht vergelijkbare voorziening zoals we dat in het Burgerlijk Wetboek kennen (7:658 BW) en is die norm even streng of minder streng? Lees meer

13 maart 2018

Bent u als werkgever klaar voor de AVG?Het zoemt bij veel werkgevers inmiddels al enige tijd 'de AVG komt eraan, dus pas op!' Bij de AVG (algemene verordering gegevensbescherming) denken inmiddels veel bedrijven aan strengere privacyregels, hoge boetes en veel werk dat moet worden verzet om in overeenstemming met de komende privacywetgeving te komen. Dat klopt deels ook zeker. Ook voor werkgevers is de nieuwe privacywetgeving van belang. Wat verandert er en wat moet een werkgever doen om aan de AVG te voldoen? Lees meer

22 januari 2018

Het slapend dienstverband bij arbeidsongeschiktheid verledentijd; of toch nog even aanhouden?In beginsel heeft iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst na een dienstverband van ten minste twee jaar wordt beëindigd of – ingeval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – niet wordt verlengd, een wettelijk recht op de zogenoemde ‘transitievergoeding’. Het kabinet heeft in het regeerakkoord echter aangegeven voornemens te zijn een aantal wijzigingen in de opbouw van de transitievergoeding aan te brengen, waaronder de maatregel dat werknemers – in plaats van na twee jaar - vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst in aanmerking komen voor een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding ... Lees meer

15 januari 2018

Verwerkersovereenkomst sluiten verplicht?Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening Persoonsgegevens (Avg). Deze Europese regelgeving vervangt de Wbp. Met de Avg worden privacyrechten verder versterkt en uitgebreid en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Het niet voldoen aan de regelgeving kan hoge boetes tot gevolg hebben. Veel organisaties zijn inmiddels dan ook druk doende om ‘Avg-proof’ te worden. Lees verder Lees meer

om ons heen

Vacature ervaren financieel administratief medewerkerLawwise Advocaten is per 1 april 2018 op zoek naar een ervaren financieel administratief medewerker voor 20 uur per week (5 dagen van 4 uur of 4 dagen van 5 uur) Lees meer

DeltalentLawwise is Gouden Partner van Deltalent. Partners Mr Marjolein Oonk-Pallandt en Mr Karst Folkerts leggen graag uit waarom. Deltalent is een mooi initiatief dat jonge talentvolle sporters de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen. Dat vinden wij belangrijk, want bij talent draait het om drie dingen: het hebben van een gave, het tonen van een mentaliteit en het krijgen van kansen. Wij willen door onze ondersteuning deze kansen bieden. De link tussen advocatuur en (top)sport is voor Lawwise een logische. Niet alleen hebben wij affiniteit met (top)sport en weten we uit persoonlijke ervaring wat een topsport-instelling vergt, maar ook vinden we die instelling terug in de manier van werken van ons kantoor: advocaten met een mentaliteit om alles uit hun talent te halen om onze klanten juridisch kansen te bieden. Kansen creëren om er ‘het maximale uit te halen’ is ons dagelijks doel en daarmee sluit dat in onze optiek naadloos aan bij de kansen die wij door middel van onze sponsoring aan jonge sporters willen bieden, die ook een einddoel zien en alleen maar willen denken in mogelijkheden dat hoogste doel te bereiken. Meer weten over Deltalent? Lees meer