Herinnering: op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Enige tijd geleden plaatsten wij een artikel op onze website waarin de hoofdpunten van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zijn behandeld. Dat artikel is hier te raadplegen.

In hoofdlijnen introduceert de wet (i) een grondslag om een raad van commissarissen in te stellen voor alle rechtspersonen, (ii) de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, (iii) de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang, (iv) een regeling in geval van ontstentenis en belet, (v) een beperking van het meervoudig stemrecht, (vi) een wettelijke grondslag voor alle rechtspersonen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel, (vii) een verruiming van de ontslaggronden van een bestuurder van een stichting en (viii) regels over de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Wenst u meer over dit onderwerp te weten, neem dan contact op met de specialisten van Lawwise Advocaten.