Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Lawwise B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 17241939. Op verzoek worden deze kostenloos toegezonden. U kunt deze voorwaarden ook downloaden door hier te klikken. Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van aansprakelijkheid van Lawwise B.V. zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.