ondernemingsrecht

De bedrijfsvoering, werkzaamheden en interne organisatie van uw onderneming zijn onderhevig aan regels en wetgeving. Het ondernemingsrecht omvat een groot deel van deze regels en wetgeving. Lawwise begeleidt ondernemers adequaat bij nagenoeg alle voorkomende juridische problemen die zich binnen het ondernemingsrecht kunnen voordoen.

aandeelhoudersgeschillen
aandeelhoudersovereenkomsten
aandelenoverdrachten
activa- passivatransacties
bestuurdersaansprakelijkheid
financieringen en zekerheden

fusie en overname
management buy-out
mededingingsrecht
participaties en joint-ventures
personenvennootschappen
vennootschapsrecht

meer weten wat Lawwise kan betekenen op het gebied van ondernemingsrecht?

vul het contactformulier in of bel ons rechtstreeks
T 076 52 33 450