insolventierecht

Het insolventierecht ziet op de verschillende situaties waarin een persoon of een bedrijf in financiële moeilijkheden is geraakt. Advocaten van Lawwise worden regelmatig als curator en bewindvoerder aangesteld door de rechtbank. Met deze expertise staan wij aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, crediteuren, werknemers en andere betrokkenen bij die te maken krijgen met een faillissement of surseance van betaling.


WHOA
actio pauliana
betalingsregelingen
crediteurenakkoord

 


liquidaties
surséance van betaling
uitwinning zekerheden
doorstart

 

meer weten wat Lawwise kan betekenen op het gebied van financiering, zekerheden of insolventierecht?

vul het contactformulier in of bel ons rechtstreeks
T 076 52 33 450