actueel

14 juni 2018

Is de rode zool van Louboutin een merk?Het merkenrecht is veelal een internationaal speelveld. Merkhouders kunnen hun merken wereldwijd beschermen en het merkenrecht is wereldwijd vergelijkbaar. In de Benelux hebben we het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom, dat voor het grootste deel is gebaseerd op de Europese richtlijn op het gebied van merkenrecht. Lees meer

11 juni 2018

(Bewuste?) roekeloosheidRechters moeten in het arbeidsrecht geregeld oordelen over de vraag of een bepaalde gedraging van een werknemer bewust roekeloos is. Is dat het geval, dan is een werkgever niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dat bewuste roekeloosheid niet snel wordt aangenomen is vaste rechtspraak. Dat de lat erg hoog ligt blijkt uit het volgende geval. Lees meer

25 mei 2018

AVGPrivacyverklaring Website Lawwise Advocaten Lawwise Advocaten B.V. (‘Lawwise’), gevestigd te (4818 CP) Breda aan de Claudius Prinsenlaan 146, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Lawwise Advocaten (Lawwise) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar klanten en relaties en van betrokkenen van wie zij in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens ontvangt. Lawwise neemt de privacywetgeving in acht en verwerkt persoonsgegevens veilig en zorgvuldig. Hoe Lawwise met persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn leest u in deze verklaring. Lees meer

9 april 2018

Geldt voor ambtenaren zorgplicht-light?Werknemers van een bestuursorgaan, ambtenaren van bijvoorbeeld de gemeente, zijn uiteraard ook gewone werknemers. Toch is het normale arbeidsrecht niet van toepassing op hen. Voor ambtenaren geldt het ambtenarenrecht. Hoe zit dat met de zorgplicht van een werkgever in het ambtenarenrecht, kent het ambtenarenrecht vergelijkbare voorziening zoals we dat in het Burgerlijk Wetboek kennen (7:658 BW) en is die norm even streng of minder streng? Lees meer

om ons heen

Vacature ervaren financieel administratief medewerkerLawwise Advocaten is per 1 april 2018 op zoek naar een ervaren financieel administratief medewerker voor 20 uur per week (5 dagen van 4 uur of 4 dagen van 5 uur) Lees meer

DeltalentLawwise is Gouden Partner van Deltalent. Partners Mr Marjolein Oonk-Pallandt en Mr Karst Folkerts leggen graag uit waarom. Deltalent is een mooi initiatief dat jonge talentvolle sporters de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen. Dat vinden wij belangrijk, want bij talent draait het om drie dingen: het hebben van een gave, het tonen van een mentaliteit en het krijgen van kansen. Wij willen door onze ondersteuning deze kansen bieden. De link tussen advocatuur en (top)sport is voor Lawwise een logische. Niet alleen hebben wij affiniteit met (top)sport en weten we uit persoonlijke ervaring wat een topsport-instelling vergt, maar ook vinden we die instelling terug in de manier van werken van ons kantoor: advocaten met een mentaliteit om alles uit hun talent te halen om onze klanten juridisch kansen te bieden. Kansen creëren om er ‘het maximale uit te halen’ is ons dagelijks doel en daarmee sluit dat in onze optiek naadloos aan bij de kansen die wij door middel van onze sponsoring aan jonge sporters willen bieden, die ook een einddoel zien en alleen maar willen denken in mogelijkheden dat hoogste doel te bereiken. Meer weten over Deltalent? Lees meer