recht door Marjolein Oonk-Pallandt

daar sta ik voor

Na 10 jaar ervaring te hebben opgedaan als advocaat in loondienst bij Nauta Dutilh (1991-1997) en AKD Prinsen Van Wijmen (1997-2001), was Marjolein in 2001 mede-oprichter van het kantoor Lawton Advocaten, waar zij als partner gewerkt heeft tot het moment dat zij in 2009 met een aantal kantoorgenoten het kantoor Lawwise Advocaten is gestart. Marjolein heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, dat ruim 30 jaar haar dagelijkse drijfveer vormt. Marjolein is duidelijk in haar aanpak en communicatie en streeft een open, gelijkwaardige relatie met de klant na, waarbij een heldere koers gericht op een optimale oplossing voorop staat. Met haar gezin maakt Marjolein graag mooie reizen en haar sociale leven speelt zich met kinderen die hockey spelen op hoog (landelijk) niveau in hoofdzaak af rondom het hockeyveld.      

 

Marjolein heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:      

- Arbeidsrecht;

- Insolventierecht.             

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Marjolein
(M.C.J.) Oonk-Pallandt
advocaat-partner
moonk@lawwise.nl
 • 1991 - 1997 Nauta Dutilh
 • 1997 - 2001 AKD
 • 2001 - 2009 Lawton Advocaten
 • 2009 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • afgestudeerd in 1991 aan de Universiteit van Tilburg

  beëdigingsdatum: 23 april 1991

  aandachtsgebieden: ondernemingsrecht, insolventierecht, contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht

  lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  lid Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten (VvA)
  lid Vrienden van Cobbenhagen (netwerk afgestudeerden UvT)

recht door Frans van der Stap

daar sta ik voor

Frans is vanaf 1981 werkzaam in de advocatuur. Hij is tot 1991 verbonden geweest aan Nauta Dutilh te Rotterdam, alwaar hij aanvankelijk actief was in de transportrechtpraktijk en vanaf 1986 in de insolventierechtpraktijk. In de periode 1991 tot 2001 is Frans als partner verbonden geweest aan AKD Advocaten met als specialisatie de insolventierechtpraktijk en ondernemingsrechtpraktijk. In 2001 heeft Frans met 4 collega’s Lawton Advocaten opgericht, alwaar hij naast de insolventierechtpraktijk (waaronder financieringen en zekerheden) en de algemene ondernemings- en vennootschapsrechtpraktijk ook actief was in de overname- en fusiepraktijk. Frans is per 1 januari 2018 overgestapt en heeft zich aangesloten bij Lawwise Advocaten. Hij zet zijn praktijk in dezelfde rechtsgebieden aldaar voort. Frans richt zich op het adviseren en bijstaan van (inter)nationale ondernemingen en de daarmee verbonden personen zoals bestuurders, commissarissen en aandeelhouders op het gebied van ondernemings-, vennootschaps- en aansprakelijkheidsrecht, financieringen & zekerheden, herstructureringsaangelegenheden respectievelijk de transactie- overnamepraktijk. Frans streeft naar een hechte duurzame relatie met zijn cliënten waarbij hij graag als sparringpartner fungeert en hen met raad en daad bijstaat over de meest uiteenlopende kwesties en ontwikkelingen. Zijn motto is 'beter voorkomen dan genezen' en problemen en geschillen bij voorkeur zonder een beroep op de rechter onderling te regelen waar het kan, maar te procederen waar het moet. Frans wordt met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als curator of bewindvoerder. Verder doceert hij regelmatig, onder meer bij beroepsorganisaties en heeft hij gastcolleges verzorgd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Als enthousiast zeezeiler verblijft Frans in zijn vrije tijd graag met zijn familie en vrienden aan boord van zijn zeegaande zeilboot waarmee hij de kusten van Scandinavië tot aan de Middellandse Zee bezeilt. Ook probeert hij nog weleens verdienstelijk tegen een golfbal aan te slaan. 

 

Frans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:  

- Insolventierecht;

- Ondernemingsrecht. 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Frans
(F.C.H.M.) van der Stap
advocaat-partner
fvdstap@lawwise.nl
 • 1981 - 1991 Nauta Dutilh
 • 1991 - 2001 AKD Advocaten
 • 2001 - 2017 Lawton Advocaten
 • 2018 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • beëdigingsdatum: 1981

  aandachtsgebieden: o.a. ondernemingsrecht, insolventierecht, algemeen ondernemings- en vennootschapsrecht, overnames en fusies, financieringen en zekerheden

  lid Vereniging Insolad (vereniging voor insolventierecht)

recht door Corné Spitters

daar sta ik voor

Corné is na zijn studie aan de Universiteit van Tilburg gedurende 27 jaar werkzaam geweest bij ’t Regtshuis advocaten te Breda, eerst als medewerker later als partner. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. In het arbeidsrecht treedt Corné op voor zowel werkgevers als werknemers, waardoor hij beide kanten van het spectrum beheerst. Na een periode van 4 jaar als partner bij Raetsluy Baronie advocaten wilde Corné zich aansluiten bij een kantoor dat net als hij volledig is gespecialiseerd in de rechtsgebieden waarop hij zelf ook steeds werkzaam is geweest. Zo vullen collega’s elkaars kennis aan en profiteren de cliënten optimaal van de op het hele kantoor aanwezige kennis. Zowel in eenvoudige zaken als in de meer ingewikkelde of heel ingewikkelde zaken zoekt Corné als het enigszins mogelijk is naar een praktische - en zo nodig creatieve - oplossing. Maar als dat niet mogelijk blijkt dan schuwt hij de harde hand middels een procedure niet. Corné is als voorzitter van de Stichting Socrates nog steeds actief betrokken bij de huisvesting van de mede door hem opgerichte studentenvereniging Plato te Tilburg. Daarnaast is hij actief betrokken als bouwer aan het bloemencorso te Zundert bij buurtschap Tiggelaar. Verder is hij als oud-bestuurslid en oud-voorzitter van de Technische Commissie nog af en toe betrokken bij het wel en wee van Handbalvereniging Dongen. Corné is getrouwd en heeft 4 kinderen.  Corné heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:  Arbeidsrecht Ondernemingsrecht     Bestuurdersaansprakelijkheid     Vennootschappen Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Corné
(C.J.) Spitters
advocaat-partner
cspitters@lawwise.nl
 • 1987 - 2015 't Regtshuis
 • 2015 - 2018 Raetsluy Advocaten
 • 2019 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • beëdigingsdatum : 2 augustus 1988

  aandachtsgebieden: ondernemingsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht.

recht door Dirk Smit

daar sta ik voor

Dirk werkt sinds 1986 in de advocatuur. Hij heeft een grote kennis van en ervaring in het doorvoeren van reorganisaties en het realiseren van individuele ontslagen. Hij behandelt alle voorkomende arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals het concurrentie-/relatiebeding, de zieke werknemer, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en dergelijk.  Dirk treedt op voor ondernemingen van klein tot heel groot en heeft daarbij ook de rol van sparringpartner voor de directie of HRM. Ook behartigt hij de belangen van de statutair directeur of werknemer die met ontslag wordt geconfronteerd. Dirk is uiteraard lid van de (specialisten) Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), een vereniging die in staat voor de kwaliteit van haar leden. Het zijn van lid wordt als een "keurmerk" gezien.  Voorts beheerst hij alle vraagstukken die samenhangen met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dirk is deskundig op het gebied van de (internationale) agentuurovereenkomst.  Dirk treedt tevens op als (onafhankelijk) voorzitter in allerlei - landelijk opererende -(geschillen)- commissies. Zo is Dirk onder meer voorzitter van de landelijk optredende geschillencommissie voor de zuivelindustrie, in welke hoedanigheid hij met de vakbonden en de grote werkgevers in de zuivel geschillen op CAO-gebied beslecht. In zijn vrije tijd is Dirk regelmatig op de golfbaan te vinden.  

Dirk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

Arbeidsrecht
    Collectief ontslag
    Internationaal arbeidsrecht
    Medezeggenschap
Verbintenissen  

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 

Dirk
(D.J.A.) Smit
advocaat
dsmit@lawwise.nl
 • 1986 - 1989 Rassers Advocaten
 • 1989 - 2005 Asselbergs & Klinkhamer
 • 2005 - 2010 AKD
 • 2010 - 2017 Lawton Advocaten
 • 2018 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • beëdigingsdatum: 14 januari 1986

  lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

recht door Ingeborg ten Oever

daar sta ik voor

Sinds 1 januari 2018 is Ingeborg werkzaam bij Lawwise Advocaten. Na haar studie in Tilburg (Nederlands recht, specialisatie Privaatrecht) is Ingeborg in 2009 bij Lawton begonnen als merkgemachtigde. In 2012 maakte Ingeborg de overstap naar de advocatuur. Tijdens haar studie is Ingeborg werkzaam geweest als studentassistente bij de vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis. Voor haar studie recht heeft Ingeborg in 2003 de opleiding Toerisme en Recreatie aan de NHTV te Breda met goed gevolg afgerond en heeft zij enkele jaren als beleidsadviseur Recreatie en Toerisme bij Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant gewerkt.  Ingeborg is praktisch ingesteld en houdt van open communicatie met de klant waarbij duidelijkheid voorop staat. Sinds 2011 schrijft Ingeborg artikelen voor SDU Arbozone waar zij met name de zorgplicht van werkgevers belicht.  Ingeborg is in haar vrije tijd graag creatief bezig samen met haar kinderen. Ingeborg bakt en kookt graag en is dan ook vaak in de keuken te vinden waar zij de recepten voor haar eigen kookboek ontwikkelde. In de vakanties zetten Ingeborg en haar gezin het liefst koers naar Scandinavië om de natuur in te trekken. Ingeborg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:  Privacy. 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.   

Ingeborg
(I.M.) ten Oever
advocaat
itenoever@lawwise.nl
 • 2002 - 2006 SES West-Brabant
 • 2006 - 2009 Universiteit van Tilburg
 • 2009 - 2017 Lawton Advocaten
 • 2018 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • afgestudeerd in 2009 aan de Universiteit van Tilburg

  beëdigingsdatum: 27 juli 2012

  aandachtsgebieden: arbeidsrecht, privacyrecht, intellectuele Eigendom, algemene verbintenissen, reisrecht.

  Lid vereniging voor Reisrecht

recht door Duncan Weeland

daar sta ik voor

Duncan heeft de Bachelor Fiscaal Recht afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, aangevuld met enkele civielrechtelijke vakken. Vervolgens heeft Duncan de Master Ondernemingsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft hij praktijkervaring opgedaan op het gebied van het ondernemings- en franchiserecht bij een tweetal (middelgrote) Rotterdamse advocatenkantoren. Vervolgens is Duncan in juni 2020 in dienst getreden bij Lawwise Advocaten en houdt hij zich in de dagelijkse praktijk hoofzakelijk bezig met het ondernemings- en insolventierecht. In zijn vrije tijd stapt Duncan bij mooi weer graag op zijn racefiets of is hij te vinden op de tennisbaan. In de wintermaanden ruilt Duncan zijn racefiets om voor een spinningfiets. Daarnaast houdt Duncan ervan om mooie reizen te maken. In 2018 is hij door het zuiden van Thailand getrokken en in 2019 door Vietnam.

Duncan
(D.D.) Weeland
advocaat
dweeland@lawwise.nl
 • 2020 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • aandachtsgebieden: ondernemingsrecht, insolventierecht en huurrecht

  beëdigingsdatum: 29 januari 2021

  lid vereniging voor Jonge InsolventieRecht Advocaten (Vereniging JIRA)
  lid Jonge Balie Zeeland-West-Brabant

recht door Amanda van der Pluijm-Joosen

daar sta ik voor

Tijdens haar HBO-rechten opleiding is Amanda in 2009 begonnen met werken bij Lawwise. Amanda vindt het fijn om mensen te kunnen helpen, het spreekt haar aan dat je voor ieder probleem een passende oplossing kan bedenken. Amanda vindt het belangrijk zich goed in te leven in haar cliënten en te communiceren in begrijpelijke taal. Amanda houdt van het maken van mooie reizen en lekker sportief bezig zijn onder andere in de sportschool.

Amanda
(A.G.M.A.) van der Pluijm-Joosen
juridisch medewerkster
avdpluijm@lawwise.nl
 • 2009 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • afgestudeerd HBO – Rechten
  momenteel student Rechten aan de Universiteit van Tilburg

  aandachtsgebieden: ondernemingsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht en huurrecht

recht door Juliette Ermers

daar sta ik voor

Juliette heeft eind 2020 met mooie cijfers haar dubbele Bachelor programma Liberal Arts & Sciences (Major in Law) en Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University afgerond. Haar ambitie haar juridische kennis met een master opleiding verder uit te breiden, combineert zij met haar werk als juridisch medewerker bij Lawwise Advocaten.

In haar vrije tijd verslindt Juliette in een rap tempo boeken, is ze fanatiek bezig met sporten en bezoekt ze regelmatig het theater.

Juliette
(J.M.) Ermers
juridisch medewerkster
jermers@lawwise.nl
 •  

recht door Karin van der Pluijm

daar sta ik voor

In februari 2014 is Karin bij Lawwise begonnen als faillissementsmedewerkster, waarbij zij ondersteuning biedt in faillissementen en schuldsaneringen. Haar specialisme op het gebied van insolventies heeft zij opgedaan bij twee kantoren in Eindhoven, Holland Van Gijzen Advocaten & Notarissen en Holla Advocaten. In Breda heeft zij voordat ze bij Lawwise begon, twee jaar bij MannaertsAppels Advocaten gewerkt. Haar drijfveren voor het vak van faillissementsmedewerker zijn de afwisseling van de werkzaamheden omdat men alle werkzaamheden die in een bedrijf plaatsvonden, overneemt. Bovendien is het iedere keer een verrassing, bij wat voor bedrijf of privépersoon men binnenstapt. Karin luistert graag naar muziek zowel thuis als bij concerten, daarnaast is zij zowel passief als actief bezig met sport, naast fietsen en soms een tennispartij, speelt zij regelmatig golf op Landgoed Bergvliet.

Karin
(K.L.J.M.) van der Pluijm
faillissementsmedewerkster
kvdpluijm@lawwise.nl
 • 1999 - 2010 Holland van Gijzen
 • 2010 - 2010 Deterink Advocaten
 • 2010 - 2012 Holla Advocaten
 • 2012 - 2014 MannaertsAppels
 • 2014 - heden Lawwise Advocaten
 •  
 • HEAO Management Economie & Recht voor Onroerend Goed/ Makelaardij 1999
  Faillissementsrecht voor faillissementsmedewerkers beginnend en gevorderd
  Legal English

recht door Monique van der Linden

daar sta ik voor

Monique is al jarenlang werkzaam als juridisch secretaresse in de Bredase advocatuur en heeft recentelijk de overstap gemaakt naar Lawwise om daar als office manager een nieuwe uitdaging aan te gaan. Door haar ruime ervaring biedt zij ook ondersteuning in de faillissementspraktijk. Tevens  kan zij tegen een aantrekkelijk uurtarief het eerste stadium van de incasso van onbetaalde facturen voor cliënten van Lawwise verzorgen.

In haar vrije tijd is Monique bij diverse organisaties actief als vrijwilliger; als lid van de kantinecommissie is zij vooral te vinden bij voetbalvereniging JEKA.

Monique
(M.C.B.) van der Linden
office manager
secretariaat@lawwise.nl
 •  
 • 1988 – 2021: Rassers Advocaten
  2021 – heden: Lawwise Advocaten

recht door Anne-Fleur Oonk

daar sta ik voor

Anne-Fleur heeft in December 2019 haar bachelor Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Op dit moment is zij bezig met haar master Business Administration (Entrepreneurship & Innovation track) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij parttime werkzaam bij Lawwise in de financiële administratie.

Anne-Fleur staat graag op het hockeyveld of de golfbaan en houdt daarnaast van piano spelen, reizen en sociale activiteiten.

Anne-Fleur
(A.A.M.) Oonk
financiële administratie
administratie@lawwise.nl
 •