Nieuwe partner Thomas van Essen

Nieuwe partner Thomas van Essen

Graag stellen wij bij deze Thomas van Essen aan u voor, die per 1 januari 2024 als partner Lawwise Advocaten versterkt.

Thomas is een gedreven IT- en Privacyrecht advocaat, met een voorliefde voor zaken waarin beide rechtsgebieden elkaar ontmoeten.

Zijn expertise ligt in het begeleiden en adviseren van cliënten in (complexe) vraagstukken inzake de verwerking van persoonsgegevens. Dankzij zijn diepgaande kennis van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving en zijn pragmatische insteek, komt Thomas met juridische oplossingen die precies aansluiten bij de behoeften van cliënten, of het gaat om adviezen inzake AVG compliance, het opstellen van en onderhandelen over contracten in dat kader, of het bijstaan van cliënten die te maken krijgen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Thomas is tevens gespecialiseerd in het opstellen van en onderhandelen over IT-contracten, zoals overeenkomsten van opdracht inzake het ontwikkelen van software, licentieovereenkomsten en overeenkomsten van overdracht van intellectuele eigendomsrechten op software. Verder adviseert Thomas ook over de toepassing van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence. Tot slot staat hij cliënten bij in geschillen en treedt hij namens cliënten op in rechtszaken en bindend adviesprocedures, bijvoorbeeld inzake een mislukte automatisering.

Aangezien technologie en de verwerking van persoonsgegevens tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, spelen in veel zaken van Thomas zowel het IT-recht als het privacyrecht een rol. Dat Thomas cliënten in dergelijke zaken op beide rechtsgebieden kan bijstaan, is een meerwaarde voor cliënten.

Thomas is een enthousiaste en betrokken advocaat. Hij toont oprechte interesse in cliënten en investeert tijd om hun organisatie te leren kennen. Aan de hand van deze kennis en de ervaringen opgedaan tijdens het in house werken bij cliënten, weet Thomas precies waar de behoeften van zijn cliënten liggen en op welke wijze hij daaraan kan voldoen. Zijn adviezen zijn praktisch van aard en houden naast het juridische tevens rekening met andere belangen van cliënten op bijvoorbeeld commercieel en/of strategisch vlak.

Indien u Thomas wilt ontmoeten, komt hij graag langs voor een kennismakingsgesprek, ook als u zijn expertises niet direct nodig heeft.