Van de opgeheven faillissement blijft het laatst ingediende verslag nog één jaar zichtbaar na de datum van opheffing