Strekt de zorgplicht van de werkgever zich uit over het trappenhuis van het huurkantoor

Strekt de zorgplicht van de werkgever zich uit over het trappenhuis van het huurkantoor?

Een werkgever moet op grond van artikel 7:658 BW zorgdragen voor een veilige werkomgeving. Wat er onder een veilige werkomgeving wordt verstaan en wat daar al dan niet onder valt kan per werkgever verschillen. Valt een trappenhuis van het gebouw waar een werkgever twee van de achttien verdiepingen huurt onder de zorgplicht van een werkgever?

De werkgever is gevestigd in een kantorenverzamelpand waar zij de 16e en 17e verdieping huurt. Werknemers kunnen met de lift of met de trap tussen de verdiepingen heen en weer als dit voor bijvoorbeeld overleg nodig is. Het trappenhuis is alleen toegankelijk met een zogenoemde ‘druppel’. Op een zekere dag loopt de werkneemster in kwestie op de trap tussen de twee verdiepingen, glijdt uit en komt met haar hoofd tegen een betonnen muur terecht waardoor zij hersenletsel oploopt. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade, stellende dat de werkgever haar zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW heeft geschonden.

 

Alledaagse gebeurtenis

De werkgever stelt zich op het standpunt dat het trappenhuis niet onder haar zorgplicht valt, nu zij geen eigenaar is van het gebouw en zij slechts twee verdiepingen in het pand huurt. De werknemers kunnen van zes liften gebruik maken om van de 16e naar de 17e verdieping te gaan en andersom. Daarnaast vindt de werkgever dat traplopen een alledaagse gebeurtenis is die voor ieder persoon elke dag op verschillende plaatsen voorkomt c.q. kan voorkomen. Hiervoor zijn volgens de werkgever dus geen specifieke veiligheidsinstructies en waarschuwingen nodig.

In deze (deel)procedure gaat het om de vraag of het trappenhuis waar het ongeval heeft plaatsgevonden onder de zorgplicht van de werkgever valt. De rechter gaat uit van het feit dat de centrale toegang van het kantoorpand via liften gaat en dat het trappenhuis alleen voor werknemers toegankelijk is met een druppel (sleutelsysteem). Deze druppels zijn aan werknemers – waaronder ook de werkneemster in kwestie – van werkgevers ter beschikking gesteld. Er kan volgens de rechter van uit worden gegaan dat de werknemers ten tijde van het ongeval met instemming van werkgever gebruik konden maken van de trap in plaats van de lift om tussen de twee verdiepingen heen en weer te gaan. Het duurde vaak ook wel even voordat de lift kwam, dus er werd ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de trap. Dit wordt door werkgever overigens ook niet betwist.

Nakomen zorgplicht

Deze factoren bij elkaar maken volgens de rechter dat de zorgplicht van werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW zich tevens uitstrekt over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in het kantoorpand. Dat traplopen een alledaagse gebeurtenis is maakt dit oordeel niet anders. Nu vast staat dat werkneemster een arbeidsongeval is overkomen en zij schade heeft gelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van werkgever in beginsel gegeven. De exacte toedracht van het ongeval hoeft de werkneemster niet te stellen en het is aan de werkgever om aan te tonen dat zij de in lid 1 van het artikel opgenomen zorgplicht is nagekomen. Het gaat buiten het bestek van dit deelgeschil om te oordelen over de vraag waar de zorgplicht van werkgever uit bestaat en of zij daaraan al dan niet heeft voldaan, dus dat volgt in een ander deel van de procedure.

De conclusie van deze procedure is in ieder geval dat het niet uitmaakt dat de werkgever ‘slechts’ huurder van een deel van het pand is nu haar zorgplicht zich ook kan uitstrekken tot het trappenhuis van dat pand. Ook als het trappenhuis strikt genomen geen deel uitmaakt van het gehuurde. Daarbij is wel van belang of werknemers toegang hadden tot het trappenhuis en hiervan met instemming van de werkgever gebruik maakten. Het oordeel dat de zorgplicht zich uitstrekt tot het trappenhuis was wellicht anders geweest als de werknemers juist geen druppel hadden gekregen en van de werkgever instructies hadden gehad om altijd de lift te nemen.