Arbeidsmiddel in bruikleen van professionele partij, werkgever aansprakelijk?

De werknemer werkte voor werkgever als heftruckchauffeur. Op 7 oktober 2013 had de werknemer de opdracht om met behulp van een vorkheftruck een stapel platen te verplaatsen in de fabriekshal. De lepels van de vorkheftruck moesten daarvoor handmatig in een bredere stand worden gebracht. Deze vorkheftruck had werkgever in bruikleen van een professionele partij. Deze lepels hadden echter geen zekering en bij de handeling is een van de lepels op de voet van de werknemer gevallen die daardoor lichamelijk en psychisch letsel heeft opgelopen. De inspectie heeft de werkgever een boete opgelegd en gesteld dat de lepels onveilig waren wegens het ontbreken van de borging. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. Volgens de werknemer heeft werkgever niet aan haar zorgplicht voldaan door een onveilig arbeidsmiddel ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden. De werkgever stelt niet aansprakelijk te zijn en stelt zich op het standpunt dat zij de vorkheftrucks regelmatig heeft laten keuren, dat het arbeidsmiddel in bruikleen van een professionele partij was en dat de werknemer een ervaren vorkheftruckbestuurder was en hij dus zelf op moest letten.

De rechter gaat als te doen gebruikelijk eerst in op artikel 7:658 BW en stelt voorop dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkplek. Het is volgens de rechter de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor veilige arbeidsmiddelen te zorgen. Nu de borging van de lepels ontbrak, was het arbeidsmiddel onveilig. Dat de vorkheftrucks regelmatig gekeurd worden ontslaat de werkgever niet van haar plicht te zorgen voor veilige arbeidsmiddelen. Ook het feit dat de werkgever arbeidsmiddelen in bruikleen had van een professionele partij doet niet af aan haar eigen verplichting zorg te dragen voor veilige arbeidsmiddelen. Dat is ook logisch, want anders zouden werkgevers de zorgplicht eenvoudig kunnen omzeilen door alle arbeidsmiddelen in bijvoorbeeld bruikleen te nemen en dat is uiteraard niet de bedoeling van de wettelijke zorgplicht/ werkgeversaansprakelijkheidsbepaling.

Tot slot kan het feit dat het hier een ervaren werknemer betreft de werkgever ook niet baten. Het is al jaren vaste rechtspraak dat de ervarenheid van haar werknemers de werkgever niet ontslaat van haar verantwoordelijkheid. De ervaring leert dat het juist van belang is ook meer ervaren krachten op de veiligheidsnormen te blijven waarschuwen en naleving daarvan te controleren omdat deze krachten nog wel eens op de automatische piloot ‘aannemen’ dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen met veiligheidsrisico’s.

De rechter oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer door het arbeidsongeval heeft geleden. Ook voor arbeidsmiddelen die een werkgever in bruikleen heeft, is de werkgever onverkort aansprakelijk indien dat tot schade bij de werknemer lijdt.