Werkgever aansprakelijk voor de schade voortvloeit uit een bedrijfsongeval dat niemand heeft gezien?

Werkgever houdt zich bezig met de sloop van gebouwen en asbestsanering. De werknemer is bij werkgever in dienst als (ervaren) asbestsaneerder. Alvorens asbest gesaneerd kon worden op een bepaald project, moesten er sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden in de loods van het project. Daarbij moesten ook leidingen op hoogte verwijderd worden. Werknemer was hier in zijn eentje mee bezig. Op enig moment is een deel van een leiding van de muur gekomen en op de pols van werknemer gevallen. Niemand heeft het ongeval zien of horen gebeuren, maar werknemer meldt even later aan zijn leidinggevende dat er een voorwerp op zijn pols is gevallen en dat hij hierdoor pijn aan zijn pols heeft. Hij is dezelfde middag nog naar het ziekenhuis voor controle geweest. Daar werd aanvankelijk niets geconstateerd, maar later bleek er toch een scheurtje te zitten. Het letsel van werknemer is nooit helemaal hersteld en hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade. Werkgever betwist dat ar een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Werknemer zou zich ook thuis hebben kunnen stoten.

De kantonrechter wijst de vorderingen af. De kantonrechter was kort samengevat van mening dat de werkgever aan de op haar rustende zorgplicht had voldaan. De werknemer is het niet eens met de uitspraak en gaat in hoger beroep. Het hof beoordeelt de zaak opnieuw en stelt daarbij voorop dat een werknemer die op grond van artikel 7:658 lid 2 schadevergoeding vordert, zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Daarbij geldt dat niet van de werknemer kan worden verlangd dat hij ook aantoont wat de toedracht of de oorzaak is geweest van het ongeval. Als vaststaat dat de werknemer schade heeft gelopen tijdens zijn werk, is de werkgever aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

Allereerst moet dus komen vast te staan dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Partijen zijn het over werknemer op de bewuste dag werkzaamheden uitvoerde voor werkgever. Ook heeft de leidinggevende aangegeven dat de werknemer in de middag kwam melden dat er iets op zijn pols was gevallen en dat hij alsnog naar het ziekenhuis is gegaan. Al met al is het naar oordeel van de rechter voldoende aannemelijk geworden dat werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval is overkomen. Dan is het vervolgens de vraag of werkgever aan de zorgplicht heeft voldaan. De kantonrechter vond van wel, de rechter in hoger beroep niet. Volgens de rechter in hoger beroep kan een werkgever niet volstaan met algemene instructies en veiligheidskleding. Het moet gaan om verplichtingen die zijn toegespitst op de aard van het ongeval zoals zich dat heeft voorgedaan. De instructies en veiligheidskleding hadden dus moeten zijn afgestemd op het werken op hoogte en het slopen van leidingwerk op hoogte. Het is volgens de rechter immers inherent aan het doorslijpen van de steunpunten van een leiding die aan een muur is bevestigd dat die leiding en/ of mogelijk de koppeling op enig moment van de muur zal komen en dat er sprake is van valgevaar waarbij het zaak is dat ter voorkoming van dat valgevaar, de leiding dan gecontroleerd van de hoogte wordt afgevoerd, bijvoorbeeld door het stabiliseren of stutten of het ondersteunen daarvan, al dan niet met behulp van een collega. Deze specifieke instructies zijn niet gegeven.

Het hof oordeelt dat werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. In deze zaak komt mooi naar voren dat een werknemer niet hoeft te bewijzen of en zo ja, hoe een bedrijfsongeval is gebeurd. Een werknemer hoeft slechts aannemelijk te maken dat hij tijdens de uitoefening van zijn werk schade heeft geleden. De werkgever is dan in beginsel aansprakelijk, tenzij die op zijn beurt kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. En dat is een lat die vrij hoog ligt.